top of page

מידע על OCD 

ריכזנו לכם מידע ומגוון כתבות ומאמרים על OCD, דרכי טיפול וזכויות

הפרעה טורדנית כפייתית היא הפרעה נפשית שעלולה להסב סבל רב ולפגוע משמעותית ביכולת לקיים אורח חיים תקין. הפרעה זו באה לידי ביטוי במחשבות פולשניות ובלתי רצויות ובהתנהגות חזרתית וכפייתית. הפרעה זו יכולה לשתק את חייהם של הסובלים ממנה וכאשר היא נמשכת לאורך זמן הפגיעה היא מתמשכת ובלתי נמנעת.

אנשים עם הפרעה טורדנית כפייתית (OCD) חשים צורך בלתי נשלט לחזור על פעולות מסוימות, דבר הגוזל מהם זמן יקר וגורם למעגל מטריד החוזר על עצמו שוב ושוב.

לדוגמא: סידור ארון בצורה מסוימת, סדר פעולות מסוים בפעולות שונות, אמירת משפט בצורה מסוימת, שטיפות ידיים חוזרות, בדיקות חוזרות, כתיבה בצורה מסוימת ועוד.

בנוסף, אנשים אילו סובלים ממחשבות פולשניות ומעיקות שמניעות את ההתנהגות החזרתית, קודם מגיעה המחשבה, "האם הדלת סגורה?" ואז הפעולה, בדיקה בפועל.

לא כל הסובלים מהפרעה טורדנית כפייתית סובלים ממנה במידה שווה, בעוד שחלק מהאנשים מצליחים לנהל שגרת חיים נורמטיבית, פחות או יותר, עם פגיעה קלה בתפקוד, אחרים אינם מסוגלים לנהל סדר יום ומוכתבים מההפרעה שמנהלת את חייהם, עבורם התפקוד התקין הוא בלתי אפשרי.  

כאשר הפרעה טורדנית כפייתית משבשת לחלוטין את שגרת החיים והיכולת לתפקד, לעבוד ולהתפרנס בכבוד, חשוב להכיר את הזכויות המגיעות מהגופים השונים ואת הדרך לממש את הזכויות בהצלחה. (נלקח מאתר החברה המרכזיתלמימוש זכויות)

bottom of page